Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2011

praga
2880 a35c 500
Fotografowała nas Katarzyna Wojciechowska

October 13 2011

praga
praga
1830 8084
Reposted frombatgirl batgirl viamy-life my-life
praga
I nic nie uszczęśliwia mnie bardziej na świecie, niż Twój uśmiech. http
praga
Do tej pory cierpiałam, teraz cieszę się, że będziesz szczęśliwy i znów potrafisz się uśmiechać tak pięknie, jak dawniej.
praga
Jest zlepkiem wzruszeń, nieodbytych rozmów, tłumiących emocji, sekretów, nocnych szlochów do poduszki, niewypowiedzianych słów i myśli samobójczych - moje dzikie serce.
Reposted bymy-life my-life

October 12 2011

praga
1914 58fa 500
Reposted bykrolikowapani krolikowapani
praga
1392 4640 500
Reposted byidosk8 idosk8
praga
6982 0ccd
Reposted fromRedPenny RedPenny viacelebration celebration
praga
7214 5ca0 500
Reposted fromewuu ewuu viawerqq werqq
praga
8902 ea53
Reposted fromompalompa ompalompa
praga
praga
9767 48bd 500
praga
 Trudno zapomnieć o kimś, kto dał ci tak dużo do zapamiętania.

Reposted fromxxoxxo xxoxxo vialottee lottee
praga
Tak, czasami mam wrażenie, że utrzymywanie stosunków z ludźmi kosztuje mnie zbyt wiele wysiłku.
— Anais Nin, "Dziennik"
Reposted fromtsylvvia tsylvvia viaidosk8 idosk8
praga
2815 3936 500
Reposted fromdriada driada viaxmonroex xmonroex
praga
8391 1c02
Reposted fromeateateat eateateat viaxmonroex xmonroex
praga
praga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl